О нама

Одлуком Скупштине Удружења грађана  “БАШТИНА И БУДУЋНОСТ – АРАНЂЕЛОВАЦ  1859“  одржане 09.11.2001године у Аранђеловцу,

усвојена је ова :

 

П О В Е Љ А

 

Којом се утврђују циљеви, задаци и правци рада и деловања Удружења. Сваки члан  Удружења, својим добровољним радом, даје допринос на остварењу ових циљева и задатака:

 

  • Чување и неговање традиционалних вредности града и околине Аранђеловца,
  • Чување  спомена на историјске вредности града,
  • Допринос урбаном и руралном  складу уређења вароши,
  • Допринос  архитектонском осавремењавању  градитељства у складу са постојећим амбијентом града,
  • Допринос очувању човекове  средине,
  • Допринос  развијању свих облика културног стваралаштва,
  • Помоћ у развоју општих комуналних добара града и околине,
  • Објављивање садржаја историјских и културних тековина везаних за подручје града и околине,
  • Унапређење и развијање добротворног и хуманитарног рада,
  • Сарадња са сродним невладиним и нестраначким организацијама.

 

Наведени циљеви, задаци и правци рада, не смеју бити занемарени, нити изостављени. У складу са могућностима, могу бити придодавани нови задаци и проширивани нови правци рада.

Leave a comment

Оставите одговор

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.