Староградски трг

У  духу циљева и начела нашег  Удружења која се односе на  уређење животне средине, улепшавање и одржавање градског простора, чишћење запуштених површина, одржавање  значајних градских зграда покренули смо иницијативу за уређење градског трга на месту некадашњег старог пијаца, а садашње бензинске пумпе Југопетрола.

Наша жеља и чврсто уверење је да наш град најзад мора да има уређен градски трг. Пошто трг даје душу граду логично је да се тај трг  налази на месту одакле је и град  настао.

У циљу остварења ове иницијативе упутили смо више дописа Председнику општине и ресорним  службама у  Скупштини општине:

– писмом од 18.04.2002год  покренули смо иницијативу -дали предлог да се приступи изради регулационог плана за  стари део аранђеловачке  чаршије

– доставили смо 28.06.2002год  предлог писма са молбом да се упути директору  Југопетрола  са захтевом о  дислокацији садашње бензинске пумпе

Предложили смо да се СО  Аранђеловац, ЈП Дирекција за изградњу града у сарадњи са Савезом  архитеката Србије распишу општи, јавни и анонимни конкурс за урбанистичко- архитектонско  решење градског трга у Аранђеловцу. Најбоље  решење треба новчано наградити.

Наше  Удружење такође је предложило да се у оквиру урбанистичког решења трга кога смо  назвали  СТАРОГРАДСКИ  ТРГ  постави споменик оснивачу града књазу  Милошу  Обреновићу.

Општина  Аранђеловац, Удружење грађана Баштина и будућност Аранђеловац 1859, Удружење урбаниста Србије и Удружење пејзажних  архитеката Србије, 22 априла 2006 године расписало је општи јавни и анонимни конкурс за  урбанистичко – техничко  решење за уређење старог дела  града  под називом  Занатска  чаршија.

Стигло је пет конкурсних радова  а жири  у саставу: председник др. Радослав  Швабић председник СО Аранђеловац, заменик председника дипл.инг. арх. Драгана Бига  представник Удружења урбаниста Србије, чланови мр. Драган Вујичић представник Удружења пејзажних архитеката Србије, дипл.инг.грађ. Миленко Ивовић представник Удружења грађана Баштина и будућност Аранђеловац 1859, дипл.инг. арх. Славица Ференц представник Удружења урбаниста Србије и дипл.инг. арх. Јелена Милосављевић представник Завода за  заштиту споменика културе из Крагујевца, 25.07.2006год на основу прегледаних радова доделило је :

прву награду  у вредности од 300.000дин  ауторима рада ФЕЊЕР ( аутори: Милан Младеновић, Бојан Станојевић, Александар Поповић и  Иван  Радуловић)

другу  награду  у вредности од 150.000дин  ауторима рада БА888 (аутори: Милан Вукмировић, Борис Кунчер, Срђан Милорадовић, Александар Ђукић и Станислав  Мирковић) и

две  треће  награде   у укупној вредности од  100.000дин  ауторима  радова 1111 ( аутора Јовице Милошевића) и  5844875 ( ауторима : Мирјана  Бајкић и Ивана Јовановић)

Награђени радови су 26.07. 2006 године проглашени и изложени  у Етно кући уз велики број званица и грађана, а изложбу је отворио  Председник општине др. Радослав Швабић.

Са представницима Југопетрола је одржано више састанака и постигнут је договор о пресељењу уз обавезу Општине да нађе адекватну локацију, али је остало на томе.

Понво смо се обратили Председнику општине и осталим релевантним чиниоцима у општини писмом од  11.12.2006год у којем молимо и захтевамо у интересу целог града да употребе свој ауторитет да се Југопетролова  бензинска станица измести  и земљиште врати у општинско власништво, јер почиње приватизација Југопетрола а и прибилижава се јубиллеј 150- година од оснивања града. До 150-те годишњице  града требало би реализовати  поједине детаље  из награђених радова.

Leave a comment

Оставите одговор

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.