Награда “Миле Недељковић” за 2014. годину

Светлана Торњански-Брашњовић из Новог Сада – овогодишњи добитник награде ”Миле Недељковић” 

Жири у саставу академик Петар Влаховић, проф др Ненад Љубинковић (председник жирија), др Јелена Јовановић, др Бранко Златковић, Јасна Бјеладиновић-Јергић, већином гласова донео је одлуку да награду ”Миле Недељковић” за најбољу књигу у области савремене фолклористике за 2014. годину добије Светлана Торњански-Брашњовић из Новог Сада за студију Свадбене песме и обредни смех, у издању Друштва за српски језик и књижевност Србије, Београд (2013). Специјално признање за допринос у проучавању традиционалне материјалне културе биће уручено Мини Дармановић и Мирјани Менковић, док ће повељу ”Миле Недељковић” за животно дело добити академик Нада Милошевић-Ђорђевић из Београда.

У организацији Удружења грађана ”Баштина и будућност – Аранђеловац 1859”, признања ће свечано бити уручена 26. септембра у Аранђеловцу.

Из саопштења жирија о најужем избору за награду ”Миле Недељковић”за 2014. годину

Жири у саставу академик Петар Влаховић, проф др Ненад Љубинковић (председник жирија), др Јелена Јовановић, др Бранко Златковић, Јасна Бјеладиновић-Јергић, на последњем састанку одржаном почетком августа, сачинио је најужи избор студија које конкуришу за награду ”Миле Недељковић” за најбољу књигу из савремене српске фолклористике.

У најужи избор ушле су две књиге (поређане по азбучном реду презимена аутора):

Брашњовић, Светлана Торњански, Свадбене песме и обредни смех, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2013.

Дармановић, Мина, Менковић, Мирјана, Етнографско наслеђе Косова и Метохије (одевање и текстил из збирки Музеја у Приштини и Етнографског музеја у Београду), Музеј у Приштини, Етнографски музеј Београд, 2013.

Коначну одлуку о овогодишњем добитнику награде ”Миле Недељковић” жири ће донети почетком септембра, док ће награда крајем истог месеца бити и свечано уручена у Аранђеловцу.

Списак књига пристиглих на конкурс за награду ”Миле Недељковић” за 2014. годину

Списак је сачињен на основу азбучног реда презимена аутора или назива дела.

  1. Aquatica, Књижевност, култура (зборник радова), приредили: Мирјана Детелић, Лидија Делић, Балканолошки институт САНУ, Београд, 2013.
  2. Брашњовић, Светлана Торњански, Свадбене песме и обредни смех, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2013.
  3. Величковска, Родна, Македонско традиционално народно певање, Етномузиколошки огледи, Српски генеалошки центар, Београд, 2013.
  4. Време, вакат, земан, Аспекти времена у фолклору (зборник радова), уредник Лидија Делић, Инститиут за књижевност и уметност, Београд, 2013.
  5. Дармановић, Мина, Ненковић, Мирјана, Културно наслеђе Косова и Метохије (одевање, покућство, накит), Етнографски музеј Приштина, Етнографски музеј Београд
  6. Павковић, Никола  Ф., Студије и огледи из правне етнологије, Српски генеалошки центар, Београд, 2014.
  7. Пасер, Снежана, Фолклорни елементи у стваралаштву Десанке Максимовић, Задужбина ”Десанка Максимовић”, Београд, 2013.
  8. Rajković, Mirjana Aleksandrova, Majčina kletva kao imperativ, Fondacija ’’Mirjana A. R. ’’, Cetinје, 2013.
  9. Ранковић, Сања, Врбице, врбо зелена, Традиционално музичко наслеђе Призренске горе, Етнолошко-антрополошко друштво Србије, Београд, 2013.

О  награди

Награда ”Миле Недељковић”, коју је утемељило Удружење грађана ”Баштина и будућност – Аранђеловац 1859”, додељује се за најбоље дело из области савремене српске фолклористике (етнологије и антропологије, етномузикологије и усмене народне књижевности). Награда носи име једног од најзначајнијих наших етнолога, проучаваоца народне традиције и историје, публицисте и педагога. Награда подразумева новчани износ и плакету, а жири који ће и ове године вредновати приспеле наслове, сачињен је од еминентних научних радника: академик Петар Влаховић, проф. др Ненад Љубинковић (председник), др Јелена Јовановић, др Бранко Златковић, Јасна Бјеладиновић-Јергић. За награду могу конкурисати научне студије и сакупљачке збирке домаћих аутора на српском језику, објављене као прво издање, у протеклој 2013. години. Конкурс је отворен до 05. јуна текуће године, а по 5 примерака књиге треба послати на адресу: Удружење грађана ”Баштина и будућност”, Етно кућа, Занатлијска 63, 34300 Аранђеловац. Награда ”Миле Недељковић” доделиће се крајем септембра 2014. године у Аранђеловцу у оквиру програма који је манифестационог карактера. У реализацији ове идеје, Удружење грађана ”Баштина и будућност – Аранђеловац 1859” има, као и прошле године, подршку Општине Аранђеловац и свих оних установа, удружења и појединаца с којима је и сам Миле Недељковић свесрдно сарађивао, оставивши за собом знаменито културно и научно дело. Иван Златковић, координатор манифестације (064/140-24-98)

Манифестација Награда ”Миле Недељковић”

Манифестација Награда ”Миле Недељковић” култоролошког је, научног и едукативног карактера, а одржаће се 25. и 26. септембра 2014. године у Аранђеловцу. Програмски концепт ове манифестације подразумева доделу награде ”Миле Недељковић”, као и повеље ”Миле Недељковић” за животно дело. У оквиру програма биће организовано и представљање популарног српског народног илустрованог календара и забавника Данице, у издању Вукове задужбине из Београда. Манифестација Награда ”Миле Недељковић” обухвата традиционално и фолклористичке радионице за ученике аранђеловачких основних и средњих школа. Ове радионице се односе на стицање основних знања из области изворног традиционалног певања (музичка радионица ”Звонце” коју води етномузиколог др Јелена Јовановић); курс етно фотографије (”Етно разгледница”, Славиша Живковић, познати шумадијски уметник наивац и етно фотограф); луткарска радионица ”Змај”, на којој ће се израђивати лутке од природних и еколошких материјала (курс ће водити Милош Јовичић, академски сликар). Учесници ће имати прилику да у посебном амбијенту аранђеловачке Етно куће и јавно прикажу радове настале на овим радионицама. Један од циљева ове манифестације је и утемељење Српског фолклористичког центра у Аранђеловцу, што би подстакло реализацију многих савремених културолошких идеја које се темеље на научно- популарном, компаративном, едукативном и стваралачком односу према народној традицији. И ове године манифестација ће имати значајну подршку Општине Аранђеловац и свих оних установа, удружења и појединаца с којима је и сам Миле Недељковић свесрдно сарађивао, оставивши за собом знаменито културно и научно дело.

Програм

Четвртак, 25. септембар 2014.

11.00: ”Етно разгледница”, радионица етно фотографије за ученике аранђеловачких школа (координатор Славиша Живковић), Етно кућа, Аранђеловац

13.00: “Змај”, луткарска радионица за ученике аранђеловачких школа (координатор, Милош Јовичић, академски сликар), Етно кућа

19.00 – Представљање популарног српског народног илустрованог календара и забавника “Данице”, у издању Вукове задужбине из Београда. Дом омладине, Аранђеловац

Петак, 26. септембар

11.00: “Звонце”, музичка радионица за омладинце певачких група аранђеловачких КУД-ова, као и ученике школа (координатор др Јелена Јовановић), Етно кућа

16.00: “Огледалце” (отварање изложбе радова етно фотографије и лутака, уз учешће полазника музичке радионице “Звонце”), Етно кућа

19.00: Свечана додела награде „Миле Недељковић“ за најбољу савремену српску фолклористичку књигу. Додела повеље ”Миле Недељковић” за животно дело из области проучавања народне традиције. Музички наступ прослављеног ансамбла ”Ренесанс” из Београда Дом омладине

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.