Награда “Миле Недељковић” за 2024. годину

                   

Награда ”Миле Недељковић”, коју је утемељило Удружење грађана ”Баштина и будућност – Аранђеловац 1859”,  додељује се за најбоље дело из области савремене српске фолклористике (етнологије и антропологије, етномузикологије и народне књижевности). Награда носи име једног од најзначајнијих наших етнолога, проучаваоца народне традиције и историје, публицисте и педагога. Награда подразумева новчани износ и плакету, а жири који ће и ове године вредновати приспеле наслове, сачињен је од еминентних научних радника:

др Бранко Златковић (председник),

др Јелена Јовановић,

др Смиљана Ђорђевић Белић.

За награду могу конкурисати научне студије и сакупљачке збирке објављене на српском језику, као прво издање у протеклој 2023. години. Конкурс је отворен до 06. септембра текуће године, а по 3 примерка књиге треба послати на адресу: ОШ ”Милош Обреновић”, с назнаком за Награду ”Миле Недељковић”, Светогорска 7, 34300 Аранђеловац.

          Награда ”Миле Недељковић” биће додељена крајем новембра 2024. године у Аранђеловцу у оквиру програма који је манифестационог карактера.

У реализацији ове идеје, Удружење грађана ”Баштина и будућност – Аранђеловац 1859” има, као и сваке године, подршку Општине Аранђеловац и свих оних установа, удружења и појединаца с којима је Миле Недељковић свесрдно сарађивао, оставивши за собом знаменито културно и научно дело.

Више о Награди ”Миле Недељковић” потражити на сајту www.bastinaibuducnost.info

Иван Златковић, координатор манифестације (064/140-24-98)

Categories: Награда "Миле Недељковић"

Post navigation

Comments are closed.

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.