Награда “Миле Недељковић”

Конкурс за награду “Миле Недељковић” за 2021. годину

Награда ”Миле Недељковић”, коју је утемељило Удружење грађана ”Баштина и будућност – Аранђеловац 1859”,  додељује се за најбоље дело из области савремене српске фолклористике (етнологије и антропологије, етномузикологије и народне књижевности). Награда носи име једног од најзначајнијих наших етнолога, проучаваоца народне традиције и историје, публицисте и педагога. Награда подразумева новчани износ и плакету, а жири […]

Categories: Награда "Миле Недељковић"

Demo – Popup with Social Share Buttons | GhozyLab, Inc

You can set the footer container with social sharing button such as facebook, twitter, pinterest, google plus and also you can share your page via email. Извор: Demo – Popup with Social Share Buttons | GhozyLab, Inc

Categories: Награда "Миле Недељковић"

Proudly powered by WordPress Theme: Adventure Journal by Contexture International.